محصولات ضدعفونی و فیلتراسیون 

تماس با شرکت نارون محصولات ضدعفونی

فیلترهای الکترومغناطیس دائمی

فیلتر جداساز سایکلونی الکترومغناطیس غبارگیر هوا
فیلتر جداساز سایکلونی غبارگیر هوا

فیلتر دائمی کمپرسور هوا

دستگاه‌های ضدعفونی و فیلتراسیون هوا

دستگاه ضدعفونی هوا یووی استریل ایر باکس
دستگاه فن فیلتر فیلتراسیون هوا

ضدعفونی لامپ UVC

لامپ یووی ضدعفونی هوا داخل کانال
ضدعفونی اتاق با لامپ یووی اشعه UVC
تونل ضدعفونی یووی لامپ UVC
ضدعفونی اشعه یووی هوا با لامپ UVC هواساز

دستگاه‌های صنایع غذایی

دستگاه ضدعفونی ادویه گاز ازن مغز و آجیل و خشکبار
دستگاه پلاسما ضدعفونی ادویه و مغز
آفت کشی حبوبات و خشکبار و رفع کرم زدگی و شپشک برنج
دستگاه آفت کشی و رفع کرم زدگی حبوبات و خشکبار و برنج

دستگاه های مرکزی رطوبت گیر هوا

دستگاه رطوبت گیر مرکزی هوا مسکونی
دستگاه رطوبت گیر هوا صنعتی

فیلترهای هپا، کیسه ای و پلیتد

فیلتر هپا hepa دستگاه هواساز

فیلتر HEPA

فیلتر کیسه ای بگ فیلتر bag filter

فیلتر کیسه ای BAG FILTER

فیلتر کاغذی پیش فیلتر پلیتد

فیلتر کاغذی پلیتد

فیلتر کمبو باکس

فیلتر کمبو باکس

NARVAN TECH

کلیه محصولات شرکت نارون در سه حوزه فیلتراسیون هوا، سیستم های استریل و ضدعفونی هوا و بخش صنایع غذایی دارای 6 ماه ضمانت عملکرد و امکان عودت می‌باشند. متخصصان شرکت با بهرهگیری از روش های مورد تایید سازمان غذای و دارو FDA و سازمان حفاظت از محیط زیست EPA و با استفاده از نوآوری اقدام به طراحی محصولات مطابق با نیاز کارفرما کرده اند.